VÅRE KURS

VÅRE KURS

Ski

Her følger informasjon om hvilke skiinstruktørkurs vi tilbyr.

Skiinstruktør utdanning 1

Utdanning 1 er den første av fire 7-dagers kurser som fører fram til Skilærer eksamen i sammarbeid med Snowsport Sweden.

Kurset vil gi deltageren en forståelse for ski instruktørens rolle ved profesjonelle skiskoler samt at deltageren skal kunne undervise barn, ungdom og voksne til plogsvinger på en sikker måte.

Inntakskrav: 
Deltageren anbefals være minimum 18 år og ha gode ski ferdigheter - kjører rytmiske svinger i bratt bakke med god kontroll.  

Kursavgift for deltakere fra NIG medlemsbedrift:
Pris: kr 6500

Kursavgift for øvrige deltakere:
Pris: kr 7500


Skiinstruktør utdanning 2

Utdanning 2 er den andre av fire 7-dagers kurser som fører fram til Skilærer eksamen i sammarbeid med Snowsport Sweden.

Kurset vil gi deltageren en forståelse for ski instruktørens rolle ved profesjonelle skiskoler samt at deltageren skal kunne undervise barn, ungdom og voksne fra plogsvinger til enkle parallellsvinger på en sikker måte etter gjennomført kurs.

Utdanning 2 er rekommendert minimum utdanning for å jobbe som instruktør på en medlemsskiskole i Norske Instruktører og Guider.

Inntakskrav:
Godkjent NIG Skiinstruktør utdanning 1, eller tilsvarende. Anbefales 30 timers praksis på en godkjent skiskole mellom Utdanning 1 og Utdanning 2.

Kursavgift for deltakere fra NIG medlemsbedrift:
Pris: kr 6500

Kursavgift for øvrige deltakere:
Pris: kr 7500

Skiinstruktør utdanning 3

Utdanning 3 er den tredje av fire 7-dagers kurs som fører frem til Skilærer eksamen i sammarbeid med Snowsport Sweden.

Etter gjennomført og godkjent utdanning skal deltakeren gjennom sitt lederskap og sine emnekompetanser, selvstendig kunne undervise gjester på rødt nivå.

Inntakskrav:
Godkjent NIG Skiinstruktør utdanning 1 + 2 eller tilsvarende. Anbefalt selvstendig arbeid på 200 timer på en godkjent skiskole mellom Utdanning 2 og Utdanning 3.


Kursavgift for deltakere fra NIG medlemsbedrift:
Pris: kr 6500

Kursavgift for øvrige deltakere:
Pris: kr 7500

Skiinstruktør utdanning 4

Utdanning 4, er det siste av fire 7-dagers kurs som fører frem til Skilærer eksamen i sammarbeid med Snowsport Sweden.

Etter gjennomført og godkjent utdanning skal deltageren gjennom sitt lederskap 
og sine kunnskaper, selvstendig kunne undervise gjester i alle typer terreng, opp til og med sort nivå.

Inntakskrav:
Godkjent NIG Skiinstruktør utdanning 3 eller tilsvarende. Anbefalt selvstendig arbeid på 200 timer på en godkjent skiskole mellom Utdanning 3 og Utdanning 4.


Kursavgift for deltakere fra NIG medlemsbedrift:
Pris: kr 6500

Kursavgift for øvrige deltakere:
Pris: kr 7500

 

Crossover

Her følger informasjon om hvilke kursene vi tilbyr innen snowboard, langrenn og bi-ski.
 

Snowboard

Etter gjennomført utdanning skal deltageren gjennom sitt lederskap og sine emnekompetanser, selvstendig kunne undervise barn, ungdom og voksne på snowboard. Deltageren skal kunne få sine elever å kjøre funksjonelt på snowboard, opp til og med sving i sving i blå backer.

Inntakskrav:
Gode snowboardferdigheter - kjører snowboard sving i sving i rød bakke med kontroll.
Godkjent NIG Skiinstruktør utdanning 1 + 2 eller tilsvarende. (Totalt 14 dagers kurs.)
Godkjenning fra en NIG medlemsskiskole om kunnskap og eget ferdighetsnivå.

Varighet.
Utdanningen går over 4 dager fordelt på 26.5 timer praksis og 6 timer teori.

Kursavgift for deltakere fra NIG medlemsbedrift:
Pris: kr 4000

Kursavgift for øvrige deltakere:
Pris: kr 5000

Langrenn

Etter gjennomført utdanning skal deltageren gjennom sitt lederskap og sine emnekompetanser, selvstendig kunne undervise barn, ungdom og voksne på langrenn. Deltakeren skal kunne få sine elever å gå funksjonelt på ski, i klassisk teknikk. Deltakeren skal også ha en forståelse for, samt kunne undervise grunnleggende i skøyteteknikk.

Inntakskrav:
Godkjent NIG Skiinstruktør utdanning 1 + 2 eller tilsvarende. (Totalt 14 dagers kurs.) Godkjenning fra en NIG medlemsskiskole om kunnskap og eget ferdighetsnivå.

Varighet.
Utdanningen går over 4 dager fordelt på 26.5 timer praksis og 6 timer teori.

Kursavgift for deltakere fra NIG medlemsbedrift:
Pris: kr 4000

Kursavgift for øvrige deltakere:
Pris: kr 5000

Bi-ski

Etter gjennomført utdanning skal deltageren gjennom sitt lederskap og sine emnekompetanser, selvstendig kunne undervise barn, ungdom og voksne i biski/sitski på en sikker måte opp til rød terreng.

Inntakskrav:
Godkjent NIG Skiinstruktør utdanning 1 + 2 eller tilsvarende. (Totalt 14 dagers kurs.) Godkjenning fra en NIG medlemsskiskole om kunnskap og eget ferdighetsnivå.

Varighet.
Utdanningen går over 4 dager fordelt på 26.5 timer praksis og 6 timer teori.

Kursavgift for deltakere fra NIG medlemsbedrift:
Pris: kr 4000

Kursavgift for øvrige deltakere:
Pris: kr 5000

Kursdatoer og påmelding

Her finner du kursdatoer og påmeldingskjema.

Kontakt Norske Instruktører og Guider


Simon Gustavsson
Tlf: +47 907 17 131
Epost: info@nig.no